vikići.com.ba  predstavlja: razglednice

najnovije vijesti
Vikići on-line
Reklame

Home Naselje Vikići Da ih se sjetimo
naselje Vikići
 
 
 

 

hvala što ste posjetili Vikiće

da ih se sjetimo - in memorium

Neka im je vječni rahmet i laka crna zemlja

                              

    ef.Šaban Kovačević Bore         Osman Mujetić Baćo            Ramo Tatarević Duga                 Ekrem Sušić

                              

         Rekan Kovačević                 Fikret Fire Sušić                Redžife Kovačević            Asim Kovačević Bajić

                              

           Alije Handanović                   Ibro Handanović                    Nurija Mujakić                     Ibro Mizić

                              

             Ibrahim Vikić                           Fate Vikić                           Gospe Vikić                      Hajro Vikić 

                              

                 Mile Prica                            Tatle Balić                        Husein Škrgić                    Tatle Šabić

                              

               Redžo Rekić                 Šaban Rekić zv.Babin                 Kado Tatarević                Ramo Vikić zv.Talin

                              

                Ćamil Bunić                   Nurija Susic zv.Zid              Rajfa Becirspahic Ciric              Fatka Salkić

                              

          Arif Rekić zv. Bagaš                  Ćatibe Sušić                        Emka Hujić                    Husnija Sušić "Huki"

                             

                 Hava Sušić                       Mumin Sušić                       Huse Sušić                         Agan Vikić

                            

           Husnija Vikić                      Hasan Vikić Kaldrma                  Nure Vikić                   Osman Vikić Dito

                          

         Rasim Rekić Raca                    Šabo Rekić                        Šukrija Begić                      Kado Muslić

nazad

 

Copyright © 2008 - 2008 by vikici.com.ba All rights reserved.
Design by Leo